Bột Bả Gỗ Gốc Nước – “Rubio Woodfiller Quick”

528.000,0

  • Thời gian khô cực nhanh.
  • Sau khi bột khô có thể chà nhàm dễ dàng.
  • Hoàn toàn tương thích với dầu lau gỗ Oil Plus 2C Rubio Monocoat.
  • Nguồn gốc từ tự nhiên, an toàn sức khỏe người dùng.
  • Có 3 loại màu để phù hợp với nhiều loại gỗ: sáng, trung bình, tối.
SKU: WoodfillerQuick Category: