Dầu Làm Bóng & Chai Cứng Bề Mặt – “Rubio Universal Maintance Oil”

1.485.000,0

  • Dễ dàng sử dụng.
  • Sử dụng trên những khu vực va chạm nhiều và bị xuống màu.
  • Tạo ra 1 lớp bề mặt sáng mới như ban đầu.
  • Có 3 màu: trong suốt, trắng và đen.
  • An toàn tuyệt đối sức khỏe người dùng: 0% VOC.
  • 0,5 lit sử dụng được 75 – 100m2 bề mặt gỗ.
SKU: MaintenanceOil Category: