Dầu Nền Tạo Màu Gỗ – “Rubio Precolor Easy”

1.254.000,0

  • Nổi bật vẻ đẹp tự nhiên nhất của gỗ.
  • Có thể sử dụng bằng thiết bị đánh bóng.
  • Đa dạng màu sắc: 14 màu phổ biến.
  • Có thể pha trộn. Kết hợp màu không giới hạn.
  • Tiêu thụ: 1 lít sử dụng được 15-20m2 tùy thuộc vào loại gỗ.
SKU: PrecolorEasy Category: