rubio monocoat refresh eco

Rubio Monocoat Refresh Eco là một sản phẩm dạng xịt để làm mới và phục hồi bề mặt gỗ đã được bảo vệ bằng dầu lau gỗ Rubio Monocoat Oil Plus 2C.

ĐỊNH MỨC-DUNG TÍCH

ĐỊNH MỨC DUNG TÍCH: 1L = 70m2 – 100m2

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

BƯỚC 1 : VỆ SINH BỀ MẶT

  • Hut/thổi bụi thô trên bề mặt gỗ.
  • Vệ sinh bề mặt bằng dung dịch RUBIO SOAP.
  • Để bề mặt khô tự nhiên khoảng 10-15 phút.
00 1 of 1 6 min

Vệ sinh bụi thô

00 1 of 1 7 min

Vệ sinh bằng RUBIO SOAP

00 1 of 1 9 min

Để khô tự nhiên trong 10-15 phút

BƯỚC 2 : DÙNG DUNG DỊCH REFRESH ECO

  • Xịt 1 lượng Refresh Eco vừa đủ lên bề mặt cần xử lý.
  • Dùng khăn sạch lau đều bề mặt và dọc theo tom gỗ bề mặt cần xử lý.
  • Để khô tự nhiên ít nhất 1 tiếng trước khi sử dụng.
00 1 of 1 10 min

Xịt REFRESH ECO lên bề mặt

00 1 of 1 8 min

Dùng khăn xoa đều

00 1 of 1 18 min

Để khô tự nhiên trong 1 tiếng