Category Archives: Chưa được phân loại

Mẹo Thi Công – Lưu Ý An Toàn

Bản chất dầu Rubio Monocoat có nguồn gốc thực vật (hữu cơ) an toàn cho sức khoẻ, tuy nhiên dễ bị phân huỷ khi bám lên giẻ lau cũ hoặc miếng bọt biển/mút, kết hợp với nhiệt độ hoặc ánh nắng trực tiếp có nguy cơ tự bốc cháy (Mặc dù tỷ lệ này thấp […]